Osveženo: 31.08.2016
Obiskovalec: 698

ORGANIZATORJI:
Slovensko rudarsko društvo inženirjev
in tehnikov - SRDIT
POKROVITELJA:
   
RS Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
   
ZLATA SPONZORJA:
   
RIKO d.o.o., Ljubljana
   
   
SPONZORJI:
   
ECONO, Ljubljana
   

Vabimo Vas na 17. posvetovanje z mednarodno udeležbo "GOSPODARJENJE Z ODPADKI - GzO'16", ki bo potekalo 31. avgusta - 01. septembra 2016, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Aškerčeva 12 v Ljubljani.

Posvetovanje je namenjeno:

 • strokovnjakom v komunalnih podjetjih,
 • strokovnjakom s področja ravnanja z odpadki v industriji in gradbeništvu,
 • predstavnikom projektivnih podjetij, ki se ukvarjajo s področjem ravnanja z odpadki,
 • predstavnikom podjetij, ki nudijo storitve na področju ravnanja z odpadki,
 • občinskim službam varstva okolja,
 • zaposlenim v upravnih enotah,
 • nevladnim organizacijam, študentom in predstavnikom lokalnih skupnosti, ki se ukvarjajo s področjem okolja.

Teme posvetovanja:

 • inovativni in učinkoviti primeri minimizacije, ločenega zbiranja, sortiranja, recikliranja, predelave in ponovne uporabe odpadkov,
 • tehnološki postopki obdelave odpadkov (kompostiranje, MBO, itd.),
 • energetska in toplotna izraba odpadkov.
 • uporaba reciklatov v Republiki Sloveniji.
 • stanje pri regijskem povezovanju na področju ravnanja z odpadki,
 • razvojne usmeritve in določila na področju ravnanja z odpadki,

SRDIT   •   ISEG   •   Stara posvetovanja GzO   •   Kontakt GzO  
Izdelal: JoK, 1998 - 2016,  © Copyright GzO.