SRDIT Koledar dogodkov  |  Sekcija ZgMont  |  Pristopna izjava  |  Email webmaster

Dobrodošli na domači strani Slovenskega Rudarskega Društva Inženirjev in Tehnikov (SRDIT), strokovnega društva rudarjev in geotehnologov.
Poslanstvo SRDIT je uveljavljanje rudarske in geotehnološke stroke v Sloveniji in širše. SRDIT prevzema vlogo arbitra pri oceni strokovnosti svojega članstva, usmerja razvoj stroke, je organizator mednarodnega povezovanja, dviga strokovnost članstva, zastopa stroko pri oblasteh in organizira družabno življenje članstva.
Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov-SRDIT je bilo ustanovljeno 10.09.1993 v Topolšici pri Velenju in je ob ustanovitvi štelo 53 članov. Rudarski strokovnjaki so bili pred tem povezani preko skupnega društva inženirjev in tehnikov (DIT) v Zvezo rudarskih, geoloških in metalurških inženirjev in tehnikov Jugoslavije (ZRGMIT).
Društvo je organizator in soorganizator izobraževalnih seminarjev, strokovnih srečanj in posvetovanj (Skok čez kožo, srečanja ob Sv. Barbari, srečanja rudarskih reševalcev rudnikov Slovenije in strokovnih posvetovanj z mednarodno udeležbo "Gospodarjenje z odpadki - GzO").14. znanstveno posvetovanje ob "46. Skoku čez kožo". - (o6/o7/2018)

14. znanstveno posvetovanje rudarskih, geotehnoloških in okoljskih strokovnjakov ob "46. Skoku čez kožo" bo potekalo v petek o5.o4.2019 s pričetkom ob 9. uri na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani ...
(Več)
14. znanstveno posvetovanje rudarskih, geotehnoloških in okoljskih strokovnjakov ob 46 "Skoku čez kožo"
Naravoslovnotehniška fakulteta
12.-13. april 2o19, Ljubljana.

19. znanstveno posvetovanje z mednarodno udeležbo "Gospodarjenje z odpadki GzO'19 - urbano rudarjenje" Naravoslovnotehniška fakulteta,
o5. april 2o19, Ljubljana.

13. znanstveno posvetovanje rudarskih, geotehnoloških in okoljskih strokovnjakov ob 45 "Skoku čez kožo"
Naravoslovnotehniška fakulteta
o7. april 2017, Ljubljana.
 © Copyright 2oo7-2o19 SRDIT-JoK.